Lịch sử

Năm 2000
Tháng 10 , tại thành phố Ikeda thành lập đoàn tình nguyện với chủ đề nhân quyền và vấn đề môi trường

Năm 2001
Tháng 7 , tổ chức phi lợi nhuận đặc định Econet bắc osaka nhận chứng nhận từ phủ osaka

Năm 2002
Tháng 12 , thành lập khu nhà ở tập thể Eco Nishinomiya. (chăm sóc sinh hoạt tập thể ở loại hình người già mất trí nhớ) ※1 tầng 9 người

Năm 2003
Tháng 1 , econet pháp nhân hoạt động phi lợi nhuận được văn phòng nội các cấp chứng nhận
Tháng 1 , lập thêm khu nhà ở tập thể Eco Nishinomiya. ※ 1 tầng 9 người, tổng cộng 2 tầng 18 người
Tháng 11 , thành lập nơi sinh sống cho người già Nishinomiya.với. ※22 phòng trong đó phòng đơn là 20 phòng, phòng đôi là ※2 phòng

Năm 2004
Tháng 3 , thành lập khu nhà ở tập thể Eco Suita. (chăm sóc sinh hoạt tập thể ở loại hình người già mất trí nhớ) 1 tầng 9 người
Tháng 3 , thành lập nơi sinh sống cho người già Suita. sức chứa ※16 người
Tháng 5 , thành lập thêm khu nhà ở tập thể Eco Nishinomiya. ※1 tầng 9 người, tổng cộng ※2 tầng 18 người

Năm 2005
Tháng 1 , nhận ô tô chở( hiệu Toyota hiace sức chở 10 người ) thích ứng với xe lăn từ tổ chức quỹ Nippon.

Năm 2007
Tháng 5 , thành lập nơi sinh sống cho người già Monzen với sức chứa. ※24 người
Tháng 10 , thành lập nơi sinh sống cho người già Esaka với sức chứa. ※11 người

Năm 2011
Tháng 2 , thành lập nơi sinh sống cho người già Amagasaki với sức chứa. ※34 người
Tháng 3 , thành lập nơi sinh sống cho người già Mino Saito với sức chứa. ※24 người

Cho đến nay.


Xe nâng (tháng 1 năm 2005 quỹ Nippon quyên góp)